Plastični rezervoari Separatori

Separatori su izradjeni od polietilena visoke gustine (PEHD) i imaju široku primenu u industriji.Otporni su na hemikalije.

Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim ¬ fiterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.

Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja,masti i naftnih derivata.

Shery doo
O kompaniji

Shery d.o.o. Osečina
Pere Jovanovića Komirićanca 62
14253 Osečina

Uroš Jančić: +381 65 252 4290
jancicuros13@gmail.com

Matični broj: 20643242
PIB: 106607380


Izdvajamo
Galerija